Mirek Kaczmarek

Estetyzowanie jest u mnie na szarym końcu. Są ważniejsze rzeczy w scenografii: budowanie znaczeń, interakcja z widzami, funkcjonalność czy ergonomia.

Zaprojektował scenografie, kostiumy i oprawę multimedialną do około 80 przedstawień. Często pracuje z Janem Klatą, Marcinem Liberem czy Wiktorem Rubinem. Autor polskiego pawilonu na 11. Quadriennale Scenografii i Architektury Teatralnej w Pradze (2007). Pawilon, zbudowany na obrysie granic Polski, wykonany z pleksiglasu w kolorze magenty, był „owocem związku ironii i niepokornego myślenia” – znaku rozpoznawczego teatralnych antyestetyk Mirka Kaczmarka.

Mirek Kaczmarek w MICET: aplikacja Scenografia, Projektowanie Kostiumów