Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum Interaktywnego/Centrum Edukacji Teatralnej

Narodowy Stary Teatr im, Heleny Modrzejewskiej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Interaktywnego/Centrum Edukacji Teatralnej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak tekstów alternatywnych do zdjęć i grafik
 • Brak napisów rozszerzonych i audiodeskrypcji do materiałów audiowizualnych
 • Brak odpowiedniego kontrastu treści w stosunku do tła
 • Brak etykiet linków i przycisków
 • Bak nazw animacji i zdjęć
 • Częściowo nieodpowiednia struktura nagłówkowa

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Peplinska-Pietrzak.
 • E-mail: katarzyna.peplinska-pietrzak@stary.pl
 • Telefon: 504859246

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
 • Adres: Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
  ul. Jagiellońska 5
  31-010 Kraków
 • E-mail: sekretariat@stary.pl
 • Telefon: 12 421 29 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Chcemy coraz bardziej otwierać się na różnorodność potrzeb odbiorców. W miarę możliwości podejmujemy działania zwiększające dostępność spektakli, warsztatów, wydarzeń towarzyszących oraz budynków należących do Teatru.

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

W naszym Teatrze osobą odpowiedzialną za dostępność dla osób z różnymi potrzebami jest Katarzyna Peplinska-Pietrzak.
kontakt: 

e-mail: katarzyna.peplinska-pietrzak@stary.pl

tel./SMS: 504859246    

Muzeum Interaktywne/Centrum Edukacji Teatralnej (MICET)

ADRES

Jagiellońska 1, 31-010 Kraków

DOJAZD

Najwygodniej dojechać na przystanek Teatr Bagatela, który znajduje się ok. 240 m od budynku Teatru.

Tramwaje: 2, 4, 8, 13, 14, 18, 24

Autobusy: 124, 152, 304, 424, 502

MIEJSCA PARKINGOWE

Muzeum nie posiada parkingu dla widzów.

Ogólnodostępne miejsca parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania znajdują się najbliżej przy ulicy Krupniczej (ok. 400 m od Teatru).

Ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Jagiellońskiej (1 miejsce ) i Szczepańskiej (2 miejsca).

Muzeum mieści się w Strefie Ograniczonego Ruchu. Oznacza to, że bezpośredni dojazd do budynku własnym samochodem jest niemożliwy.

Jest możliwy dojazd uprawnionymi taksówkami, komunikacją miejską oraz pojazdami z identyfikatorem umożliwiającym wjazd do strefy ograniczonego ruchu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką dostępności. Postaramy się znaleźć rozwiązanie.

WEJŚCIA DO MUZEUM

Główne drzwi wejściowe do Muzeum znajdują się po prawej stronie głównego wejścia do Teatru. Drzwi są podwójne, oszklone, jednoskrzydłowe o szerokości, która może być niewystarczająca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dla osób z niepełnosprawnościami ruchu wejście do Starego Teatru stanowi jednocześnie główne wejście do Muzeum.

KASA BILETOWA

Bilety do Muzeum sprzedawane są w kasie biletowej przy głównym wejściu do Teatru. Zespół przewodników Muzeum służy pomocą przy ich zakupie.

SZATNIA

Szatnia znajduje się w lobby Muzeum, na wprost wejścia.

WINDA

Winda pozwala na przemieszczanie się osób z niepełnosprawnościami ruchowymi z poziomu lobby Muzeum na poziom -1 (stała wystawa). Korzystanie z windy jest możliwe wyłącznie w asyście przewodnika Muzeum.

Wymiary kabiny: szerokość 120 cm, długość 160 cm, wysokość 205 cm. Drzwi windy mają szerokość 90 cm. W kabinie zostały zainstalowane uchwyty ułatwiające poruszanie się w przestrzeni.

TOALETY

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, obok lobby Muzeum i Strefy BE. 

SALA WARSZTATOWA (STREFA BE)

W sali odbywają się warsztaty i wystawy. Przestrzeń jest dostępna dla osób poruszających się na wózku.  

Prosimy o wcześniejszą informację o planowanej wizycie w celu szczegółowego omówienia naszej współpracy w dniu warsztatu. Zależy nam na Państwa komforcie.

PIES ASYSTUJĄCY

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie Muzeum z psem asystującym.

UDOGODNIENIA

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i informacji dotykowych.

Informację głosową można uzyskać od pracowników kasy lub przewodników.

W najbliższym czasie planowana jest instalacja pętli indukcyjnej.

Obecnie niestety nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia na polski język migowy na miejscu lub online.

INNE INFORMACJE

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie realizuje przedsięwzięcie grantowe „Zwiększenie dostępności oferty Muzeum Interaktywnego MICET w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością słuchu”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”