Edukacja

Edukacja

MICET chcemy nie tylko przybliżyć prawie 240 lat historii Starego Teatru w Krakowie i jego rolę w tworzeniu polskiej kultury i sztuki, ale również – tytuły i tematy z aktualnego repertuaru. Proponujemy różne formy edukacji w muzeum: warsztaty z edukatorami dla młodzieży, dorosłych i seniorów, otwarte warsztaty z artystami MICET Master Class, zajęcia teatralne dla dzieci, wystawy czasowe oraz cykliczne spotkania z twórcami dookoła spektakli Starego Teatru.

Redefiniowanie pojęć, tworzenie map myśli, odczytywanie sensów obiektów (rekwizytów), improwizacjaproces twórczy – podczas spotkań w MICET chcemy prowokować do zadawania istotnych pytań o nas samych: skąd przychodzimy?, kim jesteśmy?, kim możemy się stać?