Edukacja

0117

W ramach EDUKACJI w MICET (Muzeum Interaktywnym Centrum Edukacji Teatralnej) proponujemy lekcje teatralne i zajęcia warsztatowe dla grup zorganizowanych. Wykorzystując siłę scenicznego przekazu, chcemy prowokować do stawiania pytań o człowieka, jego tożsamość oraz miejsce w kulturowym uniwersum.

Punktem wyjścia do rozważań może stać się przypadkowy artefakt, fragment spektaklu czy tekstu, cytat, aktualny kontekst kulturowy. Redefiniowanie pojęć, tworzenie sieci asocjacji, map myśli, odczytywanie sensów przedmiotów (rekwizytów), imitowanie działań i projektowanie alternatywnych zdarzeń – tego, w różnym natężeniu, doświadczą Uczestniczki i Uczestnicy zajęć w MICET.

Podejmowane działania koncentrują się wokół pięciu tematów, realizowanych w ramach zaproponowanych ścieżek i powiązanych znaczeniowo z problematyką przedstawień. Do tematów prowadzą słowa klucze – pojęcia lub tytuły przedstawień (np. #wolność, Do Damaszku). Do każdego tematu przyporządkowane są tytuły spektakli, które na różne sposoby dotykają problemu poruszanego podczas zajęć.

Bilety do MICET można nabyć w kasie Teatru (wejście od strony ul. Jagiellońskiej 1)
lub poprzez przyciski kup bilet lub kup bilet do MICET, znajdujące się na naszej stronie.

Kasa jest otwarta od wtorku do soboty w godzinach 11.00 – 19.00 oraz w niedzielę: 11.00 – 15.30, a także na godzinę przed spektaklem. 

Rezerwacji grupowych najlepiej dokonywać telefonicznie, dzwoniąc pod numer:
12 422 40 40
lub pod adresem: rezerwacja@stary.pl

przejdź dalej