Mini MICET

Mini MICET

Biblioteka Małego Widza. Archiwum swobodnej kreacji.

„Nie niszcz książek!”, „Nie zaginaj rogów!”, „Nie pisz po marginesach!” W Bibliotece odwracamy zakazy. Niekochaną książkę – plamimy, kleimy, tniemy przetwarzając tak długo, aż stanie się dziełem sztuki. Zasady: 1. Przynieś książkę gotową do przetworzenia. Każdy w domu ma jakąś, wystarczy poszukać. 2. Przetworzony art-obiekt pozostaw w Bibliotece. Niech zobaczą go inni!

Warsztaty dla dzieci 6-12 lat, cena: 10 zł /os., liczba uczestników: do 20 osób. Więcej informacji i rezerwacje: info@micet.pl  BIBLIOTEKA MAŁEGO WIDZA TOWARZYSZY WYSTAWIE JERZY JAROCKI – MOBILNE ARCHIWUM.

Mini MICET

Rodzinna wizyta w MICET

Ścieżka zwiedzania Muzeum MINI MICET została dopasowana do percepcyjnych możliwości najmłodszych zwiedzających (6+). Interaktywne „eksponaty” angażują do działania, samodzielnych wyborów i poszukiwań. W przestrzeniach MICET dziecko może być scenografem, reżyserem, muzykiem; może stanąć na scenie; uczy się odczytywać emocje. Rodzinna wizyta sprzyja wspólnemu ćwiczeniu, doświadczaniu, tworzeniu, odkrywaniu teatru od kulis i zaplecza (nie tylko oczami dorosłego).

Cena biletu: normalny – 12 zł, ulgowy – 8 zł