KULTURA BEZ BARIER – projekt grantowy

mini-23

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie realizuje przedsięwzięcie grantowe „Zwiększenie dostępności oferty Muzeum Interaktywnego MICET w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością słuch ”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”. Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zwiększenie dostępności oferty Narodowego Starego Teatru i Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej (MICET) dla osób z niepełnosprawnością słuchu (osób głuchych i słabosłyszących) do 31.05.2023 roku poprzez:

  1. Zapewnienie dostępności stałej  interaktywnej ekspozycji MICET w oparciu o koncepcję podróży odbiorcy,
  2. Wzrost wiedzy i kompetencji 20 pracowników i pracownic Narodowego Starego Teatru i MICET w zakresie dostępności kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, poprzez realizację zaplanowanych w ramach projektu szkoleń oraz możliwość konsultacji z fachowcami z Fundacji Migawka,
  3. Umożliwienie pełnego uczestnictwa osobom z niepełnosprawnością słuchu w sześciu repertuarowych przedstawieniach Starego Teatru, poprzez przygotowaną transkrypcję tekstu.

 

Wartość grantu: 188 450,00 PLN

 

Kup bilet