Kultura w III etapie znoszenia ograniczeń

W celu właściwego przygotowania przewidzianego w IV etapie powrotu do publicznych form kultury i rozrywki, konieczne jest podjęcie działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, m.in. odbywanie prób i ćwiczeń bez publiczności, a także dokonywanie nagrań fonograficznych i audiowizualnych.

Obecne złagodzenie ograniczeń umożliwi organizację prób w teatrach dramatycznych, muzycznych i lalkowych, filharmoniach, operach oraz innych form ćwiczeń i lekcji w teatrach baletowych. Próby, lekcje i ćwiczenia będą mogły prowadzić – oprócz instytucji kultury – także zespoły, orkiestry i grupy artystyczne zorganizowane w formule NGO, często działające w domach i ośrodkach kultury. Będzie też możliwość dokonywania nagrań fonograficznych i audiowizualnych, dzięki czemu wiele zespołów artystycznych będzie mogło powrócić do działań zapewniających im dodatkowy dochód, jak również realizacji zaplanowanych już projektów.”

Szczegółowe wytyczne uwzględniające specyfikę poszczególnych typów instytucji zostaną opublikowane na stronie kultura.gov.pl.

Kup bilet