Współpraca Narodowego Starego Teatru z AGH

kob_9579

6 kwietnia została podpisana trzyletnia umowa między Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej a Narodowym Starym Teatrem w Krakowie.

Naszym celem jest wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy dotyczącej relacji między nowymi technologiami a sztuką, organizowanie wspólnych wykładów, warsztatów, ćwiczeń dla studentów.

Na zdjęciu: dr hab. Barbara Gąciarz, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Humanistycznego AGH
Jan Klata, Dyrektor Narodowego Starego Teatru
fot. Wojciech Kobylański / AGH

Kup bilet