Zajęcia dla seniorów w ramach programu „Kultura 60+”

23.09. godz. 11.00 – 12.00

Przejście z edukatorem po przestrzeniach MICET –  poznanie historii wybranych inscenizacji Starego Teatru, ćwiczenia z budowania scenicznych przestrzeni, komponowania ścieżek dźwiękowych, próby improwizacji aktorskich prowadzone przez wirtualnych artystów.

Cena biletu: 1 zł
Liczba uczestników: do 30 osób
Kontakt: info@micet.pl , tel.662279664

23.09. godz. 12.00 – 13.00

Warsztat z relaksacji i aktywizacji oparty na ruchu i geście tworzony wokół podstawowych tematów MICET: wolności, relacji my/oni, ciele, emocji.

Cena biletu: 1 zł
Liczba uczestników: do 30 osób
Kontakt: info@micet.pl , tel.662279664

24.09. godz.17.00 – 18.00

Przejście z edukatorem po przestrzeniach MICET –  poznanie historii wybranych inscenizacji Starego Teatru, ćwiczenia z budowania scenicznych przestrzeni, komponowania ścieżek dźwiękowych, próby improwizacji aktorskich prowadzone przez wirtualnych artystów.

Cena biletu: 1 zł
Liczba uczestników: do 30 osób
Kontakt: info@micet.pl , tel.662279664

24.09. godz. 18.00 – 19.00

Warsztat z relaksacji i aktywizacji oparty na ruchu i geście tworzony wokół podstawowych tematów MICET: wolności, relacji my/oni, ciele, emocji.

Cena biletu: 1 zł
Liczba uczestników: do 30 osób
Kontakt: info@micet.pl , tel.662279664

Kup bilet