Jerzy Jarocki

fot. Wojciech Plewiński

Wszystko jest rezultatem decyzji, jaki teatr ma się na myśli: związany z aktorem, czy poświęcony inscenizacji, wspomagany filmem, światłem, wymyślnymi konstrukcjami scenicznymi… Postanowiłem zająć się aktorem.

Jeden z największych reżyserów w historii polskiego teatru, zrealizował ponad sto przedstawień w Polsce i Europie. Za pomocą sztuk Witkacego, Różewicza, Mrożka, Gombrowicza – rzadziej klasyków, jak Shakespeare czy Czechow – stawiał aktualne diagnozy społeczne i poszukiwał szans dla jednostki uwikłanej we współczesne konflikty, zarówno w mikro, jak i w makroskali. Jego przedstawienia charakteryzują się realizmem i dokładną, matematyczną analizą tekstu. W pracy z aktorami koncentrował się bardziej na intelekcie niż emocjach, wymagał intensywnej pracy, stałej gotowości do podejmowania nowych wyzwań. Ukształtował między innymi Jerzego Radziwiłowicza, Krzysztofa Globisza czy Kingę Preis. (encyklopediateatru.pl)

Jerzy Jarocki w MICET: aplikacja Audioteka, Egzemplarz reżyserski Ślub