DOROŚLI / SENIORZY

DOROŚLI / SENIORZY

Serdecznie zapraszamy Dojrzałych Pasjonatów Starego Teatru na cykliczne spotkania z najwybitniejszymi artystami krakowskiej sceny starszego pokolenia oraz na warsztaty KOLEKCJONOWANIE TEATRALNYCH WSPOMNIEŃ w MICET. Rozmawiając o kolejnych dekadach historii teatru, zbadamy wpływ wydarzeń społecznych na sztukę i na nasze osobiste doświadczanie rzeczywistości. Punktem wyjścia będą tematy spektakli, m.in. Matki S.I. Witkiewicza w reżyserii Jerzego Jarockiego (nasza mała stabilizacja zderzona z rewolucją obyczajową lat 60-tych), Wyzwolenia S. Wyspiańskiego w reżyserii Konrada Swinarskiego (nieustające sny o wolnej Polsce), Zbrodni i kary F. Dostojewskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy (marzenia o wolności muszą znaleźć rozwiązanie w działaniu), czy Factory 2 Krystiana Lupy (poczucie wyobcowania, samotność i lęk przed czasem, który nadchodzi).

W procesie doświadczania utraconego i zyskanego czasu, zderzymy obiekty sceniczne – inspiracje twórców przedstawień, z osobistymi przedmiotami, ważnymi dla uczestników warsztatów.

Więcej informacji i rezerwacje:

lukasz.zaleski@stary.pl / tel. 788 093 867
daniel.arbaczewski@stary.pl / tel. 735 597 182

Na zdjęciu: aktorka Hanna Smólska, fot. Joanna Gałuszka